Om föreningen

Föreningen Norden är föreningen för dig som vill vidga dina vyer. I grunden finns vår uppfattning om att sprida förståelse alla länder emellan och lyfta fram de nordiska ländernas långa demokratiska traditioner, väl värda att bevara och utveckla.

I Föreningen Norden Huskvarna kan du bli en smula mer bildad. Vi har föreläsningar på programmet mest hela året – se kalendariet! Du kan anmäla dig till våra resor. År 2015 genomkorsade vi Baltikum i buss. Första veckan i juni i år besökte vi Island. Nästa år i maj står kustlandskapen i östra Sverige och västra Finland på tur.

Du kan uppleva nordisk litteratur, musik och film genom oss. Du kan delta i våra aktiva strävanden att något lite förändra världen. Huskvarnaföreningen slåss t ex sedan länge för rätten att vi som nordiska medborgare lätt och fritt ska kunna ta del av grannländernas utbud i tv och radio.

Framför allt ska du komma till våra möten för att trivas och livas!

Bli medlem genom att gå in på Norden.se